Adriana Čechovičová

Volám sa Adriana Čechovičová, rodená Zálešáková, narodila som sa v Limbachu, kde žijem už 46 rokov, som vydatá a vychovala som jedného syna. Som bakalárka práva, mám pracovné skúsenosti z pôsobenia na Rakúskom veľvyslanectve v SR, v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky a dnes pracujem v rodinnej firme. Od roku 2010 som poslankyňou Obecného zastupiteľstva v Limbachu. Trápia ma problémy obce, snažím sa podporiť dobré projekty a zabrániť tým, ktoré by mohli Limbachu poškodiť, ako napríklad nekontrolovateľný rozmach výstavby. Chcela by som zmeniť prístup volených zástupcov obce k jej obyvateľom, aby neboli hluchí k ich problémom a požiadavkám, aby sme konečne oživili spoločenský život v našej obci, aby sa Limbašania cítili doma spokojne a bezpečne a aby mali podporu svojej starostky.

Žena vníma svet okolo seba emotívnejšie. Má akoby v náplni práce byť tá silnejšia, povzbudzovať, utrieť slzu a dávať lásku. Lásku a povzbudenie si zaslúžia nielen ľudia okolo nás, ktorých máme radi, ale aj náš Limbach.

Počas môjho pôsobenia v obecnom zastupiteľstve som si okolo seba vytvorila tím ľudí, ktorí majú predstavu o tom, ako by mali veci fungovať. K mojim najbližším spolupracovníkom patria odborníci v oblasti ekonomiky, zdravotníctva, práva, športu, IT a aj umenia. Nikto nám neprikázal ani nenariadil, aby sme sa o prospech Limbachu snažili. Nie sme zaviazaní žiadnej developerskej, finančnej a ani politickej skupine. My to jednoducho od srdca tak cítime. Chceme, aby nám tu bolo lepšie a aby sa obyvateľom tejto malej obce pod Karpatmi lepšie žilo. Veríme, že spolu s vami to dokážeme! A preto buďme

"SPOLU PRE LIMBACH"

 • číslo:    1

Volebný program

Tento program je súborom okruhov a bodov, ktoré pokladáme za veľmi dôležité nielen pre obec, ale hlavne  pre nás,  jej občanov.

 1. Úrad bližšie k občanovi, informovanosť a transparentnosť pri riadení
  • Zrušenie stránkových dní a “otvorenie” úradu pre občanov v pracovných dňoch, jeden deň v týždni do 18:00 h
  • Vrátenie stavebného úradu a obecného právnika, ako dôležitých súčastí práce obecného úradu, späť do obce
  • Zverejňovanie všetkých výdavkov obce na internete (nielen faktúry, ale aj hotovostné platby)
  • Skvalitnenie poskytovania aktuálnych informácií na web stránke obce, v miestnom rozhlase, obecných novinách, káblovej televízii, na úradnej tabuli a zverejňovanie videozáznamov zo  zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • Zavedenie komunikácie noviniek a oznamov v obci e-mailom, SMS, prípadne inými technológiami, pravidelný mesačný report o činnostiach a udalostiach a plán na najbližšie obdobie
 2. Poriadok
  • Sprehľadnenie rozpočtu obce
  • Zlepšenie výberu daní a poplatkov, efektívnejšie  a rýchlejšie vymáhanie pohľadávok od neplatičov
  • Po vykonaní auditu finančných prostriedkov obce a zhodnotení možností zvážiť vytvorenie obecnej polície
  • Zabezpečenie údržby zelene intravilánu obecných pozemkov obcou, súkromných pozemkov vlastníkmi
  • Riešenie parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov v jednosmerných uliciach podľa možností a sprístupnenie chodníkov chodcom
 3. Podpora pre kultúru, mládež, šport, starších občanov
  • Vytvorenie podmienok pre športové a kultúrne vyžitie širokého spektra obyvateľov, podpora a zlepšenie podmienok fungovania jestvujúcich športových združení, hľadanie možností vybudovania telocvične ako súčasti športového a školského areálu
  • Aktívna spolupráca s občanmi na príprave spoločenských, komunitných, kultúrnych a cirkevných aktivitách obce, využitie tradícií na oživenie spoločenského života
  • Intenzívna pomoc seniorom a podpora ich organizovaných aktivít
 4. Riešenie aktuálnych a akútnych problémov obce
  • Spracovanie  územného plánu obce pre zabezpečenie pozemkov pre individuálnu bytovú výstavbu a stanovenie jasných pravidiel pre výstavbu v rámci schváleného územného plánu
  • Razantné riešenie čiernych stavieb a skládok v obci
  • Vysporiadanie verejných komunikácii, ktoré sa nachádzajú na súkromných pozemkoch
  • Úprava podmienok vjazdu veľkotonážnych vozidiel do našej obce
  • Spolupráca s BSK pri vybudovaní cyklistických chodníkov na hlavných prístupových cestách do obce
  • Vyriešenie zdravotnej starostlivosti vytvorením ambulancie obvodného lekára a lekárne
  • Zabezpečenie pravidelnej údržby a opravy zničených ciest v obci. Čistenie potokov s využitím uchádzačov o zamestnanie v rámci aktivačných prác

Pozvánka na stretnutie s poslancami

Srdečne Vás pozývame na priateľské stretnutie

Kedy: Nedeľa 9.11.2014 o 16:00
Kde: Pivnica LVD

Pre dospelých: Bukasový masív
Pre deti: maľovanie na tvár
Pre všetkých: malé občerstvenie